Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt op 25-5-2021


Persoonsgegevens, doelen en grondslagen

Ticketlab verwerkt uw persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons heeft voor het gebruik van Ticketlab of als u onze website bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld of door u aan ons verstrekt.

Als u een overeenkomst met ons heeft gesloten voor het gebruik van Ticketlab (u verkoopt kaartjes via Ticketlab), dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Wij hebben deze gegevens nodig om u te informeren over Ticketlab, ondersteuning te verlenen bij het gebruik van Ticketlab en om u te factureren voor het gebruik van Ticketlab.

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

IP-adres

Deze gegevens gebruiken wij om een indruk te krijgen hoe vaak onze website bezocht wordt.

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk opgeslagen en verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Een aantal subverwerkers kunnen gegevens opslaan buiten de EER. Deze subverwerkers zijn aangesloten bij Privacy Shield. Dat betekent dat ze aan beveiligingseisen voldoen die door de Europese Commissie als adequaat worden beschouwd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ticketlab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als u een overeenkomst met ons heeft voor het gebruik van Ticketlab, dan bewaren we uw gegevens in principe tot 3 maanden na het beƫindigen van de overeenkomst. De Belastingdienst verplicht ons bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren. Log files van het bezoek op onze website worden na een jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder uw toestemming delen wij uw persoonsgegevens nooit met derden. Dit doen wij alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ticketlab gebruikt technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Verder gebruiken wij analytische cookies (Google Analytics) om het sitebezoek te meten. Wij hebben ingesteld dat de gegevens niet worden gedeeld met Google en dat IP-adressen geanonimiseerd worden. Meer informatie vindt u hier.

Uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ticketlab en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ticketlab neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website voorzien van een SSL-certificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact met ons opnemen.

Klachten

Als u vindt dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze pagina.

Contactgegevens

Vragen of onduidelijkheden over uw privacy? Neem dan contact met ons op.

Adres

Faradaystraat 17 unit 18
8013 PH Zwolle

Telefoon

+31 (0)85 303 0722

E-mail

info@ticketlab.nl